Advisering en bemiddeling op het gebied van assurantiën, hypotheken, financiën en pensioenen.

Ereprijsstraat 74, 3765 AL Soest
Tel 035 - 588 56 37 I fax 035 - 588 56 38
e-mail info@vanwegenadvies.nl I www.vanwegenadvies.nl
SNS bank 93.95.86.738 I KvK 32092795

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen onder nummer 20008300.
Wij conformeren ons aan de normen van de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair, de GIDI.